Tuesday, February 9, 2016

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 di bawah adalah khusus untuk rujukan asas bagi calon yang akan menduduki Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 nanti. 


Seksyen A - Pengetahuan Am

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan bidang teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan ICT, pentadbiran kerajaan serta lain-lain perkembangan semasa.

1. Yang manakah bukan merupakan Enjin Carian Internet?

A Mozilla Firefox
B Microsoft Bing
C ASK.Com
D Google

Jawapan : A

2. Orang perseorangan yang melakukan jenayah komputer ialah

A Sci-fi techie.
B Debugger.
C CRT bug.
D Hacker.


Jawapan: D

Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. 

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

1. Kos seorang pengatur program komputer (programmer) adalah RM 3 sejam.
2 orang pengatur program komputer diperlukan untuk bekerja selama 60 hari
dengan 8 jam bekerja setiap hari. Berapakah anggaran kos tenaga kerja yang perlu diperuntukkan dalam kajian kos sistem tersebut?

A RM 1,440
B RM 1,800
C RM 2,800
D RM 2,880

Jawapan: D

Pengiraan:

Kos 1 orang programmer = RM3 / 1 jam

Kos 2 orang programmer = RM 3 x 8 jam x 60 hari x 2 orang

= RM 2,880

2. Karuna mempunyai RM 210 manakala adiknya mempunyai 3/7 daripada
wang yang ada pada Karuna. Mereka berkongsi wang untuk membeli 2 buah
thumbdrive yang berharga RM 20 sebuah dan 2 kotak DVD- R/W yang sama.
Sekiranya baki wang selepas pembelian barangan tersebut adalah sebanyak
RM 140, berapakah harga sekotak DVD-R/W?

A RM 40
B RM 60
C RM 120
D RM 140

Jawapan: B

Pengiraan:

Wang Karuna = RM 210

Wang adiknya = RM 210 x 3/7

= RM 90

Jumlah wang = RM 210 + RM 90

= RM300

Thumdrive = RM 20 x 2

= RM 40

Harga 2 kotak DVD – R/W = RM 300 – RM 140 – RM40

= RM 120

Harga 1 kotak DVD – R/W = RM 120/2

= RM 60


Begitulah serba sedikit Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang bakal dihadapi dalam peperiksaan nanti.


Untuk pengetahuan anda, sesi peperiksaan SPA telah bertukar daripada peperiksaan bertulis kepada PEPERIKSAAN ONLINE yang mana anda boleh mengambil peperiksaan online ini di MANA-MANA sahaja yang ada AKSES INTERNET.


Calon perlu peka bahawa kesemua calon yang menduduki peperiksaan ini adalah dari pelbagai bidang akademik. Soalan-soalan yang dikemukakan juga meliputi kesemua bidang akademik. Oleh yang demikian, terdapat beberapa soalan yang berkemungkinan sukar untuk individu tertentu menjawab kerana berada di luar bidang pengkhususan. 

Oleh itu, jika terdapat soalan yang tidak boleh dijawab, calon dinasihatkan agar tidak membuang masa dan terus menjawab soalan-soalan berikutnya. Apabila masa mengizinkan, kembali kepada soalan tersebut. 

Anda Mahu Lebih Banyak Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 mengikut Seksyen seperti dalam Format Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang terkini?


Tim Infokerjaya yang telah membantu puluhan ribu calon Peperiksaan SPA sejak 2009 dengan bermacam-macam Panduan Peperiksaan dan Temuduga SPA sedia membantu anda!

Cuba lihat di antara contoh Panduan Peperiksaan SPA yang pernah dikeluarkan seperti Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik M41, Panduan Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41, Panduan Menulis Resume dan sebagainya.

Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41

Panduan Peperiksaan SPA di atas dalam bentuk peperiksaan bertulis dan akan dikemaskini kepada Panduan Peperiksaan Online selepas mendapat pengesahan rasmi Format Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 terkini.

Sebaik saja SPA mengumumkan Tarikh Peperiksaan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 dan Semakan Panggilan Calon Yang Layak Menduduki Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 Tim Infokerjaya akan mengeluarkan:


Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 adalah dalam bentuk EBOOK yang mana anda akan mendapat LINK DOWNLOAD ebook melalui EMAIL.

Di antara Isi Kandungan Ebook Panduan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41:

1) Nota Rujukan Pantas untuk bacaan lengkap informasi jawatan Pegawai Teknologi Maklumat F41

2) Berpuluh Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 bagi setiap Seksyen mengikut Format Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 terkini

3) Tips Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 untuk anda lulus dengan lebih mudah berdasarkan pengalaman calon terdahulu.

4) Macam-macam lagi Panduan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang akan membantu anda memiliki persediaan mantap.

Bagaimana Cara Mendapatkan Ebook Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 Ini?


Ebook ini akan dibuka sebaik sahaja pengumuman rasmi Tarikh Peperiksaan Pegawai Teknologi Maklumat F41. 

Untuk tidak terlepas pandang pelancaran ebook ini daftar dalam SENARAI MENUNGGU untuk jadi yang PERTAMA tahu apabila DIBUKA nanti!
Like Facebook kami untuk info Exam Pegawai Teknologi maklumat F41 dan sebarang pertanyaan.

Nantikan Contoh Soalan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang lebih banyak dalam Ebook Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Teknologi Maklumat F41.
No comments:

Post a Comment